NÁSTĚNKA

.

MAPA PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ

-------------------------------------

Zápisy z jednání povinných orgánů MAS jsou zveřejňovány v sekci DOKUMENTY  -> KE STAŽENÍ

-------------------------------------

SCLLD 2014 - 2020

-------------------------------------

Animace škol a školských zařízení

-------------------------------------

MAS Lašsko na fb

PARTNEŘI

 

  Logo IROP a MMR

   CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002165

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Lašsko, z. s.

 

O nás

Co je místní akční skupina?

Místní akční skupina (MAS) je nezisková organizace místního partnerství zastupující veřejný i soukromý sektor (občany, neziskové organizace, podnikatele, subjekty veřejné správy, obce, svazky obcí apod.), která působí na vymezeném území, pro něž navrhuje a provádí Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD).

Místní akční skupina spolupracuje na rozvoji svého venkovského regionu s pomocí finanční podpory EU a národních programů. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků. 

Území MAS netvoří izolované územní celky, ale je celistvé. Počet obyvatel v území je v rozmezí 10 tis. až 100 tis. obyvatel a nezahrnuje města s více než 25 tis. obyvateli.

Důležitou podmínkou fungování MAS je struktura organizace, kdy na rozhodovací úrovni nesmí veřejná správa ani žádná z jednotlivých zájmových skupin představovat více než 49 % hlasovacích práv. 

Co je Komunitně vedený místní rozvoj?

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD), označován také jako LEADER (místní rozvoj), může být podporován ze strukturálních a investičních fondů EU (ESI) a z evropského zemědělského fondu rozvoje venkova (EZFRV). Je veden místními akčními skupinami, které vytvoří s pomocí místní komunity (princip zdola-nahoru) integrovanou strategii místního rozvoje zaměřenou na dotyčnou oblast s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech. MAS, využívající principu LEADER, nejsou protikladem k místní samosprávě, ale vhodně ji doplňují v úsilí o obnovu a rozvoj venkova a přispívají k rozvoji zemědělství a péči o přírodu a krajinu.

MAS Lašsko

MAS Lašsko vznikla v roce 2006, ale z finančních a kapacitních důvodů začala intenzivněji pracovat až v roce 2012. V roce 2013 získala MAS finanční podporu z Programu rozvoje venkova, opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění. Finanční prostředky byly využity na přípravu podkladů pro zpracování Integrované strategie území, provedení analýzy současného stavu území, propagaci místního partnerství v území. V současné době pokračujeme v přípravě dalších částí strategie pro nové programovací období EU 2014 - 2020 s podporou "Projektu na podpůrně aktivity pro vznik Strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro území MAS v rámci ČR".  

Území MAS Lašsko zahrnuje 16 obcí: Bordovice, Frenštát pod Radhoštěm, Hodslavice, Hostašovice, Kopřivnice, Lichnov, Mořkov, Nový Jičín, Příbor, Rybí, Štramberk, Tichá, Trojanovice, Veřovice, Závišice, Ženklava, v nichž žije více než 86 tis. obyvatel. I přes to, že na území MAS leží pět měst, jedná se o oblast s převážně venkovským charakterem v členité centrální části Podbeskydské pahorkatiny.

Velmi pestré území jak po stránce přírodních podmínek, tak po stránce historické i kulturní, bylo vždy příležitostí pro rozvoj tvůrčích, pracovitých a cílevědomých lidí, kteří dokázali využít potenciálu území. Prokazatelně nejdéle osídlenou oblast v Moravskoslezském kraji člověk využívá již 40 000 let. Od středního paleolitu, kdy jeskyni Šipku a přilehlé území osídlovali neandrtálci, prošla tímto regionem v podstatě každá lidská kultura. Hora Kotouč u Štramberka byla v mladší době bronzové dokonce jedním z nejvýznamnějších mocenských center na Moravě. V průběhu dějin proslavila region řada významných osobností, jako byli „otec národa“ František Palacký, malíř Zdeněk Burian, polárník Eduard Orel, zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud, zakladatel světoznámé továrny na klobouky Johan Hückel, sochař Albín Polášek, cestovatel Jiří Hanzelka, olympijský vítěz a světový rekordman Emil Zátopek, olympijský vítěz a světový rekordmana Jiří Raška či zakladatel automobilky Tatra Ignác Šustala.

MAS Lašsko, jako začínající organizace, se již částečně podílela na  mezinárodním projektu WAREMA zaměřeném na zkvalitnění řízení hospodaření s vodními zdroji, přípravě mezinárodního setkání MAS LeaderFEST 2011 ve Štramberku či pracích spojených s přípravou Geoparku Podbeskydí. Nově vzniklé organizaci se také úspěšně podařilo získat dotaci pro projekt „Lašský rozjezd“ v rámci Programu rozvoje venkova ve výši 498,6 tis. Kč. Vlastní projekty MAS Lašsko budou realizovány v novém programovacím období, které zajistí částečné financování projektů. Jednotliví členové nicméně působí na poli regionálního rozvoje a ochrany kulturního a přírodního dědictví již mnoho let. Za všechny je možné jmenovat například dlouhodobý projekt Revitalizace areálu Horečky řešený v součinnosti městem Frenštát p. R. a obcí Trojanovice, Naučná stezka Tichá realizovaná občanským sdružením Tichánek, obnova Lesoparku Skalky realizovaná městem Nový Jičín, znovuvysazení jasoně červenookého realizované ZO ČSOP APOLLO Štramberk, rekonstrukce rodného domu S. Freuda a vybudování expozice realizované městem Příbor, vybudování on-line informačního systému Geoparku Podbeskydí realizované Občanským sdružením Hájenka, cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice realizovaná v součinnosti městem Nový Jičín, obcí Hodslavice, obcí Hostašovice, obcí Mořkov a obcí Životice u Nového Jičína či převzetí administrace jedné z nejstarších regionálních značek „Beskydy originální produkt“ Občanským sdružením Hájenka.

 

Projekt Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Lašsko, z. s. (CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002165) je spolufinancován Evropskou unií. 

Cílem projektu je zajištění podmínek pro kvalitní přípravu a efektivní realizaci
strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 - 2020
a tím přispět k rozvoji venkovských oblastí na území MAS Lašsko, z.s.

Od 15.5.2020 do 12.7.2020 je možné podávat žádosti o podporu ve výzvách MAS Lašsko IROP:

Výzva č.20 - Doprava

Výzva č.19 - Stanice Integrovaného záchranného systému

Výzva č.18 - Sociální podnikání

Výzva č.17 - Sociální infrastruktura - Komunitní centra

Výzva č.16 - Sociální infrastruktura - Sociální služby

Semináře k výzvám se uskuteční dne 3.6.2020 ve Štramberku. Detailní informace naleznete na záložce  http://maslassko.cz/irop.php.

Z důvodu aktuální epidemiologické situace, se vybraný projekt Závišický pedál 2020 nekoná. Z Mikrograntu 2020 bude podpořen další projekt ze zásobníků - Výtvarné kurzy kombinovaných technik pro děti i dospělé, od žadatelky Jitky Šenkové.

Posun termínu, aktualizace pravidel pro žadatele

V letošním roce plánujeme vyhlásit další výzvu z Programu rozvoje venkova. Poprvé bude možné podpořit projekty z oblasti tzv. Čl. 20 (obnova a rekonstrukce veřejných prostranství, podpora dobrovolných hasičů - JPO V, kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, muzea pro obce).

V rámci výzvy bude také možné podpořit projektové záměry spadající do Fiche 2 Investice do zemědělských podniků a Fiche 3 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.

Celková alokace výzvy bude přibližně 10 mil. Kč (dotace), předpokládaný termín vyhlášení výzvy je květen/červen 2020. Řídící orgán posunul termín registrace projektů na RO SZIF do 31. 10. 2020, výzvu tedy bude možné nechat otevřenou delší dobu.

V dubnu byla také aktualizována pravidla pro žadatele, kde došlo k doplnění některých způsobilých výdajů u Čl. 20 (např. mobilní stavby pro klubovny, mobilní zařízení pro kulturní a spolkové akce, ...). Na TOMTO odkaze naleznete verzi s vyznačením změn.

Na tomto odkazu naleznete nejčastější otázky a odpovědi k podporovaným aktivitám Čl. 20.

 

 

V případě zájmu o podrobnější informace nás neváhejte kontaktovat!

Mgr. Petr Hůla

maslassko@centrum.cz

+420 731 067 207

V únoru 2020 vyhlásila MAS Lašsko výzvu projektu Mikrogranty 2020. Ve výzvě se sešlo celkem 7 žádostí.

Všechny žádosti byly velice zajímavé, témata nápaditá. Vzhledem k výši alokace (20 000 Kč) a maximální výši požadované dotace (max. 4000 Kč na projekt) však bylo možné podpořit pouze 5 projektů.

Všem podpořeným žadatelům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v realizaci. 

Tabulka výsledků je k nahlédnutí zde: tabulka výsledků

Vyhlášení výzev IROP MAS Lašsko, z.s., které bylo avizováno na březen 2020, se vzhledem k současné situaci v ČR přesouvá na pozdější termín. Výzvy byhcom rádi vyhlásili v dubnu 2020, ale ani to bohužel nemůžeme nyní zaručit. Děkujeme za pochopení.

Program Mikrogranty 2020 MAS Lašsko, z.s. na podporu projektů, které svým naplněním podporují kulturní a tradiční život v obcích, lokální producenty a produkty, ochranu přírody, spolupráci a rozvoj území.

Veškeré informace najdete na našich stránkách http://maslassko.cz/mikrogranty.php?fbclid=IwAR0UGKxJfotV9qvgpt2Uubnd6pZ1FjumFwgilnbqAigXoI1SFdG2DwGW8dY

Informujeme, že od 6.11.2019 do 31.12.2019 budou vyhlášeny:

14. výzva - MAS Lašsko, z.s. - Integrovanný záchranný systém - aktivita Technika IZS,

Alokace (CZV): 859 568,74 Kč, max výše CZV na jeden projekt: 429 784 Kč

 

15. výzva - MAS Lašsko, z.s. - Bezpečnost dopravy,

Alokace (CZV): 9 814 959,93 Kč, max výše CZV na jeden projekt: 2 453 739 Kč.

 

Celé znění vyhlášených výzev najdete na http://maslassko.cz/irop.php od 6.11.2019.