1. výzva MAS Lašsko, z. s. – OP TAK – Technologie pro MSP byla vyhlášena

Dne 6. 12. 2023 byla vyhlášena:

1. výzva MAS Lašsko, z. s. – OP TAK – Technologie pro MSP

Termín ukončení příjmu žádostí o podporu na MAS je stanoven na 19. 1. 2024.

Výzva je zaměřena na podporu mikro, malých a středních podniků prostřednictvím pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení, SW řešení, IT infrastruktury a služeb.

Celková alokace pro tuto výzvu je 6 300 000 Kč (dotace).
Výše podpory je 50 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Seminář se uskuteční dne 18.12.2023 v kanceláři MAS v 10 hodin.

Veškeré informace k výzvě a přihlášení na seminář naleznete na záložce této výzvy.

Mgr. Marek Turoň
+420 739 267 176
turonmaslassko@gmail.com