Místní akční skupina Lašsko

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002165
Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Lašsko, z. s.

Poslední aktuality

18. 6. 2021

Seznam přijatých žádostí o dotaci – 5. výzva PRV

Seznam žádostí o dotaci přijatých v rámci výzvy PRV č. 5 MAS Lašsko je zveřejněn mezi dokumenty k výzvě.Přímý odkaz ZDE.

celý článek
9. 6. 2021

Jednání pracovních skupin k tvorbě Strategie CLLD MAS Lašsko na období 2021 – 2027

Dovolujeme si Vás pozvat na jednání pracovních skupin k tvorbě Strategie CLLD MAS Lašsko na období 2021 – 2027. Vzhledem k tomu, že aktuální situace nám umožní osobní jednání, rádi se s Vámi setkáme přímo. Seznámíme Vás se stručnými závěry analytické části strategie a prodiskutujeme s Vámi problémy a příležitosti území. Rovněž nás budou zajímat Vaše záměry a plány […]

celý článek
20. 5. 2021

Seminář pro žadatele – 5. výzva PRV

Seminář pro žadatele k naší letošní výzvě z PRV se uskuteční online a to na platformě Zoom Meeting dne 27. 5. 2021 od 15.00 do 17.00 hodin. Na seminář se prosím přihlaste pomocí registračního formuláře – ZDE. Odkaz na připojení k webináři je součástí pozvánky – ZDE. Mgr. Petr Hůla 731 067 207 maslassko@centrum.cz

celý článek
14. 5. 2021

Výzva PRV č. 5 MAS Lašsko vyhlášena

Dne 14. 5. 2021 byla vyhlášena naše letošní výzva z Programu rozvoje venkova. V rámci výzvy bude možné podpořit projektové záměry spadající do Fiche 3 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, Fiche 4 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností a znovu je vyhlášena také Fiche 11 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (oblasti podpory v této Fichi: […]

celý článek
12. 4. 2021

Výzvy IROP MAS Lašsko vyhlášeny!

Výzvy MAS Lašsko – IROP:č. 21 – Sociální infrastruktura – Sociální služby, č. 22 – Sociální podnikání, č. 23 – Bezpečnost dopravy,č. 24 – Základní vzdělávání,jsou vyhlášeny! Žádosti bude možné podávat do 11. 6. 2021. Pokud máte zájem žádat o podporu ve výše zmíněných výzvách, doporučujeme se přihlásit na seminář. Pozvánky na semináře a pokyny k přihlášení […]

celý článek
12. 4. 2021

Avízo výzvy PRV č. 5 MAS Lašsko, z. s.

Také v letošním roce plánujeme vyhlásit výzvu z Programu rozvoje venkova. V rámci výzvy bude možné podpořit projektové záměry spadající do Fiche 3 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, Fiche 4 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností a znovu bude vyhlášena také Fiche 11 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (oblasti podpory v této Fichi: Veřejná prostranství v obcích, […]

celý článek
12. 4. 2021

Aktualizace obecných pravidel pro IROP

Dovolujeme si Vás upozornit, že k 1. 3. 2021 byla aktualizována Obecná pravidla pro žadatele a příjemce v programovém rámci IROP. Přehled změn naleznete pod odkazem: https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/aktualizace-obecnych-pravidel-verze-1-14, pravidla pak na: https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-prijemci/dokumenty/dokumenty/obecna-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce/obecna-pravidla-aktualni-verze, a také u jednotlivých výzev IROP.

celý článek
11. 3. 2021

7. ročník programu Mikrogranty MAS Lašsko, z. s.

MAS Lašsko vyhlašuje 7. ročník programu Mikrogranty MAS Lašsko, z. s. na podporu projektů, které svým obsahem podporují kulturní a tradiční život v obcích, lokální producenty a produkty, ochranu přírody, spolupráci a rozvoj území. Veškeré informace najdete na našich stránkách ZDE

celý článek
17. 2. 2021

MS PAKT přichází s pomocí při změně zaměstnání obyvatel Moravskoslezského kraje

V rámci situace v letošním roce se Moravskoslezský kraj rozhodl podpořit obyvatele Moravskoslezského kraje při změně jejich zaměstnání. Projekt Moje místo v MSK má za cíl pomoct lidem při změně v jejich profesním životě a zároveň najít řešení pro firmy, které své zaměstnance musí propustit nebo naopak mají zájem o nové pracovníky. Projekt Moje místo v MSK je rozdělen na […]

celý článek

PARTNEŘI

partners

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002165
Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Lašsko, z. s.