Poslední aktuality

4. 5. 2022

Výzva PRV č. 6 MAS Lašsko, z. s. byla vyhlášena

Dne 4. 5. 2022 jsme vyhlásili naší 6. výzvu z Programu rozvoje venkova. Termín ukončení příjmu žádostí o dotaci na MAS je stanoven na 6. 6. 2022. Podrobnosti k výzvě naleznete v sekci „Programovací období 2014 – 2020“ => „Dotační podpory 2014 – 2020“ => „Program rozvoje venkova (PRV) 2014 – 2020“. Přímý odkaz na […]

celý článek
28. 4. 2022

Avízo výzvy PRV č. 6 MAS Lašsko, z. s.

Také v letošním roce plánujeme vyhlásit výzvu z Programu rozvoje venkova. Přehled Fichí, do kterých bude možné předkládat projektové záměry, včetně předpokládané výše alokace je uveden v tabulce níže. Kompletní dokumentace k výzvě bude zveřejněna v den vyhlášení výzvy. Předpokládané termíny výzvy Termín vyhlášení výzvy: 4. 5. 2022Termín příjmu žádostí na MAS: 18. 5. 2022 – 6. 6. […]

celý článek
1. 3. 2022

Koordinace pomoci Ukrajině / Координація допомоги Україні

V rámci území MAS Lašsko (Kopřivnicko, Novojíčínsko, Frenštátsko) zpracováváme databázi pro pomoc lidem prchajícím z Ukrajiny. Cílem databáze je propojit pomoc a podporu na našem území tak, aby byla dlouhodobě efektivní a udržitelná. Další informace a prosby budeme průběžně zveřejňovat ZDE / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ТУТ Kontaktní email: pomoclassko@gmail.com. Děkujeme všem, co pomáhají!

celý článek
19. 11. 2021

Konference „Venkovský cestovní ruch – šance místních komunit“

Vážení zájemci, do 1. 5. 2022 se můžete přihlásit na konferenci „Venkovský cestovní ruch – šance místních komunit“, která proběhne dne 5. a 6. 5. 2022 v HOTELU PRAHA (Lidická 128/6, 741 01 Nový Jičín). Přihlášku vyplňte zde, kde zároveň najdete i další informace: https://forms.gle/KAfknGq8QchYhfFP9 příjem přihlášek probíhá do 1. 5. 2022 předběžný program konference […]

celý článek
30. 9. 2021

Vyhlášení výzev IROP MAS Lašsko

oznamujeme, že 30.9.2021 byly vyhlášeny 2 poslední výzvy IROP z programového období 2014-2020 a to: Výzva č.25 – Komunitní centraVýzva č.26 – Doprava,  uzávěrka výzev je 1.11.2021. Informace k výzvám získáte rozkliknutím odkazů u výzev výše nebo na stránkách https://maslassko.cz/programovaci-obdobi-2014-2020/vyzvy-2014-2020/irop-2014-2020/ Semináře se uskuteční 12.10.2021 ve Štramberku.

celý článek
24. 8. 2021

Projekty z výzev IROP č.21,23 a 24 určené k realizaci/financování

Rada na svém zasedání dne 23.8.2021 vybrala projekty IROP k realizaci financování: Výzva č.21 – Sociální službyVýzva č.23 – Bezpečnost dopravyVýzva č.24 – Základní vzdělávání Nyní budou projekty předány Centru pro regionální rozvoj k závěrečnému ověření způsobilosti.

celý článek
16. 8. 2021

Vybrané a nevybrané žádosti o dotaci – 5. výzva PRV

Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci v rámci výzvy PRV č. 5 MAS Lašsko je zveřejněn mezi dokumenty k výzvě. Přímý odkaz ZDE. Zápisy z jednání orgánů odpovědných za hodnocení a výběr projektů jsou zveřejněny ZDE.

celý článek
18. 6. 2021

Seznam přijatých žádostí o dotaci – 5. výzva PRV

Seznam žádostí o dotaci přijatých v rámci výzvy PRV č. 5 MAS Lašsko je zveřejněn mezi dokumenty k výzvě.Přímý odkaz ZDE.

celý článek
9. 6. 2021

Jednání pracovních skupin k tvorbě Strategie CLLD MAS Lašsko na období 2021 – 2027

Dovolujeme si Vás pozvat na jednání pracovních skupin k tvorbě Strategie CLLD MAS Lašsko na období 2021 – 2027. Vzhledem k tomu, že aktuální situace nám umožní osobní jednání, rádi se s Vámi setkáme přímo. Seznámíme Vás se stručnými závěry analytické části strategie a prodiskutujeme s Vámi problémy a příležitosti území. Rovněž nás budou zajímat Vaše záměry a plány […]

celý článekPARTNEŘI

partners

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002165
Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Lašsko, z. s.

CZ 06.4.59/0.0/0.0/15_003/0012006
Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Lašsko, z.s. II