Poslední aktuality

17. 2. 2021

Dotační příležitosti pro obce v programovém období EU 2021 – 2027

Dovolujeme si zveřejnit příručku připravenou Moravskoslezským krajem, která přibližuje dotační příležitosti pro obce v programovém období EU 2021 – 2027, včetně témat podporovaných prostřednictvím MAS. Zatím se jedná o pracovní verze operačních programů, neschválené Evropskou komisí. Další materiály naleznete na webu hrajemskrajem.cz. Příručka je dostupná zde

celý článek
17. 2. 2021

Dotazníkové šetření MAS Lašsko

V rámci přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje realizované Místní akční skupinou (MAS) Lašsko, z. s., probíhá dotazníkové šetření pro podnikatele, neziskový sektor a veřejnost, zjišťující rozvojové potřeby v území. Sesbírané informace pomohou získat finanční prostředky pro rozvoj regionu a efektivně zacílit jejich rozdělení v programovém období 2021 – 2027. Dotazníky je možné vyplnit do 28. 2. 2021 […]

celý článek
17. 2. 2021

Harmonogram výzev IROP 2021

V lednu 2021 byl Radou MAS schválen orientační Harmonogram výzev IROP pro rok 2021. MAS Lašsko plánuje v dubnu 2021 vyhlásit výzvy zaměřené na Rozvoj sociálních služeb, Sociální podnikání, Bezpečnost dopravy a Infrastrukturu základních škol. Uzávěrka výzev je plánovaná na červen 2021. Harmonogram naleznete na záložce IROP a na odkazu zde 

celý článek
17. 2. 2021

Projekt Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Lašsko, z. s.

Ke stažení ZDE

celý článek
17. 2. 2021

Podmínky standardizace MAS pro období 2021+ splněny

Dne 11. 12. 2020 byly splněny podmínky pro standardizaci naší MAS, což je první krok k tomu, abychom mohli realizovat svou Strategii s podporou evropských fondů i v nadcházejícím programovém období. Cílem kontroly dodržování standardů MAS pro programové období 2021–2027 bylo především ověření, zda MAS dodržuje stanovené podmínky a rovněž zajištění právní kontinuity MAS jako nositele SCLLD pro […]

celý článek
17. 2. 2021

PRV – doplnění žádostí o dotaci po administrativní kontrole SZIF

Vážení žadatelé, pokud jste byli vyzváni k doplnění Vaší žádosti o dotaci po administrativní kontrole RO SZIF, postupujte prosím podle příručky na tomto odkaze. Doplnění se zasílá nejprve mailem na MAS ke kontrole a podpisu žádosti. V případě nejasností mě neváhejte kontaktovat. Mgr. Petr Hůla, +420 731 067 207, maslassko@centrum.cz

celý článekPARTNEŘI

partners

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002165
Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Lašsko, z. s.