Poslední aktuality

16. 4. 2023

Mikrogranty 2023

MAS Lašsko vyhlásilo 9. ročník programu Mikrogranty MAS Lašsko, z. s. na podporu projektů, které svým obsahem podporují kulturní a tradiční život v obcích, lokální producenty a produkty, ochranu přírody, spolupráci, rozvoj území a zároveň jsou pro území přínosem. Příjem žádostí probíhal od 17. 4. 2023 do 31. 5. 2023. Celkem bylo přijato 16 žádostí, Výběrová komise MAS stanovila pořadí projektů na základě bodového hodnocení jednotlivých kritérií […]

celý článek
23. 12. 2022

PF 2023

Milí příznivci MAS Lašsko, přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí do nového roku. Zároveň bychom vám chtěli poděkovat za přízeň. Velmi si jí vážíme. Děkujeme za spolupráci a těšíme se v novém roce, tým MAS Lašsko

celý článek
2. 8. 2022

Vybrané a nevybrané žádosti o dotaci – 6. výzva PRV

Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci v rámci 6. výzvy PRV MAS Lašsko, z. s. je zveřejněn mezi dokumentací k výzvě. Přímý odkaz naleznete ZDE. Mgr. Petr Hůla+420 731 067 207maslassko@centrum.cz

celý článek
14. 7. 2022

Monitorovací zpráva – projekty PRV

Připomínáme, že také v letošním roce mají žadatelé proplacených projektů z PRV povinnost předložit monitorovací zprávu k projektu a to do termínu 31. 7. 2022. Monitorovací zpráva se podává přímo v Portálu farmáře – není třeba ji posílat mailem na MAS.Manuál k vyplnění monitorovací zprávy naleznete na TOMTO odkaze.

celý článek
12. 6. 2022

Mikrogranty 2022

MAS Lašsko vyhlašuje 8. ročník programu Mikrogranty MAS Lašsko, z. s. na podporu projektů, které svým obsahem podporují kulturní a tradiční život v obcích, lokální producenty a produkty, ochranu přírody, spolupráci a rozvoj území. Veškeré informace naleznete na našich stránkách ZDE

celý článek
10. 6. 2022

Seznam přijatých žádostí o dotaci – 6. výzva PRV

Seznam přijatých žádostí o dotaci v rámci 6. výzvy PRV MAS Lašsko, z. s. je zveřejněn mezi dokumentací k výzvě – ODKAZ. Mgr. Petr Hůla+420 731 067 207maslassko@centrum.cz

celý článek
11. 5. 2022

Seminář pro žadatele k 6. výzvě PRV MAS Lašsko, z. s.

Seminář pro žadatele k naší letošní výzvě z PRV proběhne dne 19. 5. 2022 v Kulturním domě v Lichnově (Lichnov 40). Seminář bude rozdělen do dvou blokůblok 15.30 – 16.45 je určen pro žadatele: Fiche 2 Investice do zemědělských podniků, Fiche 3 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, Fichi 4 Podpora investic na založení […]

celý článek
4. 5. 2022

Výzva PRV č. 6 MAS Lašsko, z. s. byla vyhlášena

Dne 4. 5. 2022 jsme vyhlásili naší 6. výzvu z Programu rozvoje venkova. Termín ukončení příjmu žádostí o dotaci na MAS je stanoven na 6. 6. 2022. Podrobnosti k výzvě naleznete v sekci „Programovací období 2014 – 2020“ => „Dotační podpory 2014 – 2020“ => „Program rozvoje venkova (PRV) 2014 – 2020“. Přímý odkaz na […]

celý článek
28. 4. 2022

Avízo výzvy PRV č. 6 MAS Lašsko, z. s.

Také v letošním roce plánujeme vyhlásit výzvu z Programu rozvoje venkova. Přehled Fichí, do kterých bude možné předkládat projektové záměry, včetně předpokládané výše alokace je uveden v tabulce níže. Kompletní dokumentace k výzvě bude zveřejněna v den vyhlášení výzvy. Předpokládané termíny výzvy Termín vyhlášení výzvy: 4. 5. 2022Termín příjmu žádostí na MAS: 18. 5. 2022 – 6. 6. […]

celý článekPARTNEŘI

partners

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002165
Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Lašsko, z. s.

CZ 06.4.59/0.0/0.0/15_003/0012006
Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Lašsko, z.s. II