Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027


Dokumenty


Interní postupy MAS Lašsko, z. s. IROP – Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu zájmů – verze 1 (schváleno Radou MAS dne 12.5.2023)


Harmonogramy výzev IROP 

Harmonogram výzev IROP MAS Lašsko, z. s. pro rok 2023 (schváleno Radou MAS dne 12.5.2023)


Probíhající výzvy IROP MAS Lašsko, z. s.

(kliknutím na výzvu se zobrazí veškeré informace k výzvě)

  1. výzva MAS Lašsko, z. s.-IROP-Předškolní vzdělávání
  2. výzva MAS Lašsko, z. s.-IROP-Doprava

Uzavřené výzvy IROP MAS Lašsko, z. s.

(kliknutím na výzvu se zobrazí veškeré informace k výzvě)


V případě dotazů ohledně výzev a příjmu žádostí se obraťte na projektového manažera IROP, Bc. Marii Jalůvkovou
• e-mail: iropmaslassko@gmail.com
• tel.: +420 603 810 102