Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027


Dokumenty

Programový rámec IROP – Textová část, Finanční plán

Interní postupy MAS Lašsko, z. s. IROP – Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu zájmů – verze 2 (schváleno Radou MAS dne 12.9.2023)


Harmonogramy výzev IROP 

Harmonogram výzev IROP MAS Lašsko, z. s. pro rok 2023 (schváleno Radou MAS dne 12.9.2023)


Otevřené výzvy IROP MAS Lašsko, z. s.

(kliknutím na výzvu se zobrazí veškeré informace k výzvě)

3. výzva MAS Lašsko, z. s.-IROP-Hasiči
4. výzva MAS Lašsko, z. s.-IROP-Doprava


Uzavřené výzvy IROP MAS Lašsko, z. s.

(kliknutím na výzvu se zobrazí veškeré informace k výzvě)

1. výzva MAS Lašsko, z. s.-IROP-Předškolní vzdělávání
2. výzva MAS Lašsko, z. s.-IROP-Doprava


V případě dotazů ohledně výzev a příjmu žádostí se obraťte na projektového manažera IROP, Bc. Marii Jalůvkovou
• e-mail: iropmaslassko@gmail.com
• tel.: +420 603 810 102