Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027


Dokumenty

Programový rámec IROP – Textová část, Finanční plán

Interní postupy MAS Lašsko, z. s. IROP – Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu zájmů – verze 3 (platnost od 16.2.2024)

Interní postupy MAS Lašsko, z. s. IROP – Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu zájmů – verze 2 (schváleno Radou MAS dne 12.9.2023)


Harmonogramy výzev IROP 

Harmonogram výzev IROP MAS Lašsko, z. s. pro rok 2024 (schváleno Radou MAS dne 14.2.2024)


Vyhlášené výzvy IROP MAS Lašsko, z. s.

(kliknutím na výzvu se zobrazí veškeré informace k výzvě)

5. výzva MAS Lašsko, z. s.-IROP-Veřejná prostranství
6. výzva MAS Lašsko, z. s.-IROP-Cestovní ruch
7. výzva MAS Lašsko, z. s.-IROP-Doprava III


Uzavřené výzvy IROP MAS Lašsko, z. s.

(kliknutím na výzvu se zobrazí veškeré informace k výzvě)

1. výzva MAS Lašsko, z. s.-IROP-Předškolní vzdělávání
2. výzva MAS Lašsko, z. s.-IROP-Doprava
3. výzva MAS Lašsko, z. s.-IROP-Hasiči
4. výzva MAS Lašsko, z. s.-IROP-Doprava


V případě dotazů ohledně výzev a příjmu žádostí se obraťte na projektové manažery IROP MAS Lašsko:

Bc. Marie Jalůvková
• e-mail: iropmaslassko@gmail.com
• tel.: +420 603 810 102

Mgr. Marek Turoň 
• e-mail: turonmaslassko@gmail.com
• tel.: +420 739 267 176