Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027


Dokumenty

Programový rámec IROP – Textová část, Finanční plán

Interní postupy MAS Lašsko, z. s. IROP – Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu zájmů – verze 3 (platnost od 16.2.2024)

Interní postupy MAS Lašsko, z. s. IROP – Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu zájmů – verze 2 (schváleno Radou MAS dne 12.9.2023)


Harmonogramy výzev IROP 

Harmonogram výzev IROP MAS Lašsko, z. s. pro rok 2024 (schváleno Radou MAS dne 14.2.2024)


Výzvy IROP MAS Lašsko, z. s. v procesu hodnocení

(kliknutím na výzvu se zobrazí veškeré informace k výzvě)

5. výzva MAS Lašsko, z. s.-IROP-Veřejná prostranství
6. výzva MAS Lašsko, z. s.-IROP-Cestovní ruch
7. výzva MAS Lašsko, z. s.-IROP-Doprava III


Uzavřené výzvy IROP MAS Lašsko, z. s.

(kliknutím na výzvu se zobrazí veškeré informace k výzvě)

1. výzva MAS Lašsko, z. s.-IROP-Předškolní vzdělávání
2. výzva MAS Lašsko, z. s.-IROP-Doprava
3. výzva MAS Lašsko, z. s.-IROP-Hasiči
4. výzva MAS Lašsko, z. s.-IROP-Doprava


V případě dotazů ohledně výzev a příjmu žádostí se obraťte na projektové manažery IROP MAS Lašsko:

Bc. Marie Jalůvková
• e-mail: iropmaslassko@gmail.com
• tel.: +420 603 810 102

Mgr. Marek Turoň 
• e-mail: turonmaslassko@gmail.com
• tel.: +420 739 267 176