Seznam členů

Členové MAS tvoří zájmové skupiny (rozvoj podnikatelského prostředí, podpora vzdělávání a sociální oblast, rozvoj kultury, sportu a cestovního ruchu, regionální rozvoj a životní prostředí), které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku SCLLD. Příslušnost k dané zájmové skupině definuje partner MAS podle své převažující činnosti. Partner MAS může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.


Aktuální výše členských příspěvků pro rok 2024

• OBCE: 20,- Kč/obyvatel/rok k 1. lednu daného roku
maximálně však do výše:
– obce s 5 000 – 14 999 obyvateli: 100 000 Kč/obyvatel/rok
– obce od 15 000 obyvatel: 200 000 Kč/obyvatel/rok
• OSTATNÍ SUBJEKTY, které jsou členy MAS Lašsko, z. s.: 100,- Kč/rok


Seznam členů

Seznam členů – zájmové skupiny k 31. 12. 2023
Seznam členů – zájmové skupiny k 29. 3. 2023
Seznam členů – zájmové skupiny k 1. 3. 2023
Seznam členů – zájmové skupiny k 31. 12. 2022
Seznam členů – zájmové skupiny k 10. 6. 2022
Seznam členů – zájmové skupiny k 1. 1. 2022


Aktuální seznam členů povinných orgánů

Rada MAS Lašsko
Výběrová komise MAS Lašsko
Kontrolní komise MAS Lašsko


Archiv členů povinných orgánů

Rada MAS Lašsko
k 9. 2. 2015, 8. 11. 2017
k 10. 12. 2019

Výběrová komise MAS Lašsko
k 9. 2. 2015, 29. 3. 2016, 8. 2. 2017, 8. 11. 2017, 28. 11. 2018, 10. 11. 2019
k 21. 12. 2021, k 12.12.2022

Kontrolní komise MAS Lašsko
k 9. 2. 2015 a 28. 11. 2018
k 10. 12. 2019