Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK) 2021 – 2027


Dokumenty

Programový rámec OP TAK
Interní postupy MAS Lašsko, z. s. OP TAK – Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu zájmů – verze 1.1 (schváleno Radou MAS dne 14.2.2024)


Harmonogramy výzev OP TAK

Harmonogram výzev OP TAK MAS Lašsko, z. s. pro rok 2024 (schváleno Radou MAS dne 13.6.2024)


Vyhlášené výzvy OP TAK MAS Lašsko, z. s.

(kliknutím na výzvu se zobrazí veškeré informace k výzvě)

3. výzva MAS Lašsko, z. s. – OP TAK – Technologie pro MSP


Uzavřené výzvy OP TAK MAS Lašsko, z. s.

(kliknutím na výzvu se zobrazí veškeré informace k výzvě)

2. výzva MAS Lašsko, z. s. – OP TAK – Technologie pro MSP

1. výzva MAS Lašsko, z. s. – OP TAK – Technologie pro MSP


Archiv

Harmonogram výzev OP TAK MAS Lašsko, z. s. pro rok 2024 (schváleno Radou MAS dne 14.2.2024)

Harmonogram výzev OP TAK MAS Lašsko, z. s. pro rok 2023 (schváleno Radou MAS dne 4.12.2023)

Interní postupy MAS Lašsko, z. s. OP TAK – Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu zájmů – verze 1.0 (schváleno Radou MAS dne 4.12.2023)


V případě dotazů ohledně výzev a příjmu žádostí se obraťte na projektového manažera pro OP TAK:

Mgr. Marek Turoň
• e-mail: turonmaslassko@gmail.com
• tel.: +420 739 267 176