Program rozvoje venkova (PRV) 2014 – 2020

Výzva PRV MAS Lašsko č. 7

Seznam přijatých žádostí o dotaci
Seznam vybraných žádostí o dotaci


Termíny výzvy

Termín vyhlášení výzvy: 27. 9. 2023
Termín příjmu žádostí na MAS: 13. 10. 2023 – 31. 10. 2023 – podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře
Termín registrace žádostí na RO SZIF Opava: 8. 12. 2023


Seminář pro žadatele:

Proběhne dne 16. 10. 2023 v 15.30 hodin na Obecním úřadě v Tiché (místnost klubu důchodců). Adresa: Tichá 1, 742 74 Tichá.
Na seminář se prosím přihlaste pomocí registračního formuláře – ZDE.
Pozvánka na seminář pro žadatele


V rámci této výzvy bude možné předkládat projekty pouze v rámci Fiche 11 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, v těchto aktivitách:

a) Veřejná prostranství v obcích
c) Hasičské zbrojnice
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
h) Muzea a expozice pro obce

Celková výše dotace pro 7. výzvu je 2 237 301,- Kč.

Název FicheKód článku nařízení PRVAlokace pro 7. výzvuMax výše CZV na projekt
Fiche 11: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech202 237 301,- Kč2 000 000, – Kč

Celková výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace (CZV) je omezena na 2 000 000 Kč na jeden projekt.


Dokumenty k 7. výzvě

Text výzvy
Fiche 11: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (obsahuje preferenční kritéria MAS k bodování projektů)
Příloha 1: „Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti v programovém rámci PRV MAS Lašsko, z.s.“ (včetně etického kodexu)
Příloha 2: Seznam podpořených žadatelů ve výzvách PRV
Příloha 3: Počet obyvatel v obcích na území MAS Lašsko
Pravidla pro žadatele – 19.2.1 (Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje)
• Prohlášení o souladu s plánem rozvoje obce (vzor) – povinná příloha k Žádosti o dotaci


Další důležité dokumenty a informace pro žadatele

Portál farmáře
Návod na zřízení účtu na Portálu farmáře
Formulář žádosti o zřízení účtu na Portálu farmáře
Úvodní strana Portálu farmáře
Nastavení zasílání emailových zpráv k dokumentům doručeným na Portál farmáře

Žádost o dotaci
Postup pro vygenerování a podání žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu farmáře
Práce s průřezovými přílohami v operaci 19.2.1 (Prohlášení o kategorii podniku, Prohlášení de minimis, Finanční zdraví)
Postup pro doplnění Žádosti o dotaci po kontrole SZIF doplnění se zasílá na MAS mailem
Podmínky pro zadávání veřejných zakázek
Pravidla povinné publicity – pro obce povinné vždy
• Prezentace ze semináře pro žadatele – P1, P2
Cenový marketing – časté chyby, příklady dobré praxe
Tabulka cenového marketingu – doporučený vzor

Žádost o platbu
Postup pro vygenerování a podání Žádosti o platbu

Veškeré dokumenty týkající se Žádostí o dotaci v operaci 19.2.1 (žádosti prostřednictvím MAS) naleznete na: https://www.szif.cz/cs/prv2014-1921.

V případě zájmu o podrobnější informace nás neváhejte kontaktovat!

Mgr. Petr Hůla
maslassko@centrum.cz
+420 731 067 207

Ing. Dalibor Kvita
maslassko@centrum.cz
+420 604 526 114


Uzavřené výzvy

2022 – Výzva PRV č. 6
2021 – Výzva PRV č. 5
2020 – Výzva PRV č. 4
2019 – Výzva PRV č. 3
2018 – Výzva PRV č. 2
2017 – Výzva PRV č. 1


Veškeré dokumenty týkající se Žádostí o dotaci prostřednictvím MAS, včetně nejčastějších dotazů a odpovědí naleznete na: https://www.szif.cz/cs/prv2014-1921

Mgr. Petr Hůla
+420 731 067 207
maslassko@centrum.cz