Příprava strategie SCLLD 2014 – 2020

Analýza území 2014 – 2020
SWOT analýza 2014 – 2020
Cíle a priority 2014 – 2020
Implementační části 2014 – 2020