Strategie 2021 – 2027

Podklady pro tvorbu SCLLD 2021 – 2027

Koncepční část SCLLD MAS Lašsko, z. s. na období 2021 – 2027 (schválená verze, srpen 2021)

Programový rámec IROPTextová část, Finanční plán

Programový rámec OP TAK