Animace škol a školských zařízení 2014 – 2020

MŠMT na konci června 2016 vyhlásilo Výzvu č. 02_16_022 s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Výzva byla určena pro základní a mateřské školy včetně soukromých. V roce 2018 bude vyhlášena nová výzva, která kromě výše zmíněných typů zařízení podpoří také DDM a ZUŠ.

V rámci výzvy „Šablony“ spolupracuje MŠMT s  NIDV a Místními akčními skupinami (MAS), které mohou školám poskytnout metodickou pomoc. Zástupci MAS jsou pravidelně informováni o podmínkách výzev tak, aby byli schopni mateřským, základním školám, DDM a ZUŠ poskytnout metodickou pomoc. 

MAS Lašsko Vám může poskytnout bezplatné konzultace týkající se Vašich projektových záměrů, přípravy projektové žádosti, metodické pomoci s ISKP 14+ a při vypracování Zpráv o realizaci a dalších souvisejících služeb – jedná se o tzv. animaci škol. Ke konzultacím lze využít formy elektronických (e-mailových) a telefonických konzultací, ale také individuální konzultace na místě.

Aktivity animace MŠ, ZŠ, DDM a ZUŠ prováděné MAS

• metodická pomoc s výběrem vhodných šablon
• konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání zakázek, povinná publicitě
• metodická pomoc při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu, zadávání dat do monitorovacího systému
• metodická pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu
• metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu


Zaměstnanec MAS ovšem nenahrazuje práci projektového manažera. Pro bližší informace se obraťte na pracovníka MAS Lašsko vykonávajícího animační činnost.

Kontakt:
Mgr. Eva Arnošt 
+420 737 241 355
animacemaslassko@gmail.com