Mikrogranty 2021 – 2027

Mikrogranty MAS Lašsko, z. s. podporují projekty, které svým obsahem podporují kulturní a tradiční život v obcích, lokální producenty a produkty, ochranu přírody, spolupráci a rozvoj území.
Účelem Mikrograntů je podpořit Vaše projekty, které přispívají k rozvoji regionu, přínosu pro region a zároveň tak naplňují Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lašsko, z. s. na období 2021 – 2027.

Mikrogranty 2024

Mikrogranty 2023
Mikrogranty 2022
Mikrogranty 2021