Organizační struktura

Schéma organizační struktury MAS Lašsko, z. s.


Další informace o orgánech MAS naleznete v „implementační části“ (strana 35-36) dle standardů o přijatelnosti MAS.