Mapa projektů 2014 – 2020

V této mapě je možné se seznámit s projekty, které byly realizovány díky finanční podpoře naší MAS. Pro prohlížení doporučujeme zobrazit mapu v samostatném okně (ikona v pravém horním rohu). V mapě jsou uvedeny jednak projekty realizované prostřednictvím finančních prostředků z operačních programů, které v období 2014 – 2020 MAS Lašsko administruje (Integrovaný regionální operační program – IROP, Program rozvoje venkova – PRV, Operační program zaměstnanost – OPZ) a dále projekty podpořené v rámci Mikrograntů MAS Lašsko, což je vlastní dotační titul hrazený z vnitřních prostředků MAS. Pro přehlednější prohlížení mapy a projektů je možné zobrazit buď pouze projekty z operačních programů nebo pouze podpořené Mikrogranty, případně všechny projekty dohromady. Po označení konkrétního bodu (projektu) v mapě se rozbalí záložka se základními údaji o projektu (žadatel, stručný popis projektu, operační program, výzva, dotace, …).

Při zvolení konkrétní obce na záložce „Obce MAS Lašsko“ je možné seznámit se s projekty realizovanými díky finanční podpoře MAS na území zvolené obce.

Pod záložkou „Území MAS Lašsko“ je možné nalézt souhrnný přehled podpořených projektů v obcích a také stav čerpání alokací v jednotlivých programových rámcích.