Zprávy o plnění SCLLD (2014 – 2020)

Zpráva o plnění ISg je zpracovávána dvakrát ročně a je možné v ní nalézt informace o pokroku v realizaci integrované strategie MAS. Obsahuje např. přehled vyhlášených výzev ve sledovaném období, přehled vyhlášených výzev od počátku programového období, informace o věcném pokroku v plnění ISg, postup realizace ISg a problémy s realizací spojené. Součástí zprávy je také stručné shrnutí činnosti MAS pro veřejnost.

2022 – 1/2022, 2/2022
2021 – 1/2021, 2/2021
2020 – 1/2020, 2/2020
2019 – 1/2019, 2/2019
2018 – 1/2018, 2/2018
2017 – 1/2017, 2/2017