Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014-2020

Aktuálně

Na podzim 2021 byly vyhlášeny poslední výzvy MAS Lašsko, z.s.-IROP z programového období 2014-2020. V současnosti probíhají přípravy nového programovacího období pro léta 2021-2027.

Dokumenty

Interní postupy MAS Lašsko, z. s. verze 1.1 (dokument schválený Radou MAS dne 22. 10. 2018)


Uzavřené výzvy IROP MAS Lašsko, z. s.

(kliknutím na výzvu se zobrazí veškeré informace k výzvě)

Výzva č. 26 – Doprava
Výzva č. 25 – Komunitní centra
Výzva č. 24 – Základní vzdělávání
Výzva č. 23 – Bezpečnost dopravy
Výzva č. 22 – Sociální podnikání
Výzva č. 21 – Sociální infrastruktura – Sociální služby
Výzva č. 20 – Doprava
Výzva č. 19 – Stanice Integrovaného záchranného systému
Výzva č. 18 – Sociální podnikání
Výzva č. 17 – Sociální infrastruktura – Komunitní centra
Výzva č. 16 – Sociální infrastruktura – Sociální služby
Výzva č. 15 – Bezpečnost dopravy
Výzva č. 14 – Integrovaný záchranný systém – aktivita Technika
Výzva č. 13 – Sociální podnikání
Výzva č. 12 – Sociální bydlení
Výzva č. 11 – Rozvoj Sociálních služeb a Komunitních center
Výzva č. 10 – Předškolní vzdělávání
Výzva č. 9 – Cyklodoprava
Výzva č. 8 – Bezpečnost dopravy
Výzva č. 7 – Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
Výzva č. 6 – Sociální podnikání
Výzva č. 5 – Sociální bydlení
Výzva č. 4 – Rozvoj sociálních služeb a komunitních center
Výzva č. 3 – Integrovaný záchranný systém
Výzva č. 2 – Cyklodoprava
Výzva č. 1 – Bezpečnost dopravy


V případě dotazů ohledně výzev a příjmu žádostí se obraťte na projektového manažera IROP, Bc. Marii Jalůvkovou
• e-mail: iropmaslassko@gmail.com
• tel.: +420 603 810 102

Další dokumenty:

Interní postupy MAS Lašsko, z. s. verze 1.0 (dokument schválený Radou MAS dne 16. 10. 2017)
Příloha č. 1: Etický kodex