Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014-2020

Dokumenty


Harmonogram výzev IROP MAS Lašsko, z.s. pro rok 2021 (aktualizace 12.8. 2021)

Interní postupy MAS Lašsko, z. s. verze 1.1 (dokument schválený Radou MAS dne 22. 10. 2018)


Výzvy IROP MAS Lašsko, z. s. v procesu hodnocení

Projekty vybrané Radou MAS k realizaci/financování dne 23.8.2021:
Výzva č.21 – Sociální služby
Výzva č.23 – Bezpečnost dopravy
Výzva č.24 – Základní vzdělávání

Zápis z výběrové komise ze dne 2.8.2021 včetně příloh s pořadím projektů podaných ve výzvách č.21,23 a 24 MAS Lašsko IROP naleznete zde.


Vyhlášení výzev: 13. 4. 2021 ve 00:00
Uzávěrka výzev: 11. 6. 2021 ve 23:59

(kliknutím na výzvu se zobrazí veškeré informace k výzvě)

Výzva č. 24 – Základní vzdělávání
Výzva č. 23 – Bezpečnost dopravy
Výzva č. 22 – Sociální podnikání
Výzva č. 21 – Sociální infrastruktura – Sociální služby


Uzavřené výzvy IROP MAS Lašsko, z. s.

(kliknutím na výzvu se zobrazí veškeré informace k výzvě)

Výzva č. 20 – Doprava
Výzva č. 19 – Stanice Integrovaného záchranného systému
Výzva č. 18 – Sociální podnikání
Výzva č. 17 – Sociální infrastruktura – Komunitní centra
Výzva č. 16 – Sociální infrastruktura – Sociální služby
Výzva č. 15 – Bezpečnost dopravy
Výzva č. 14 – Integrovaný záchranný systém – aktivita Technika
Výzva č. 13 – Sociální podnikání
Výzva č. 12 – Sociální bydlení
Výzva č. 11 – Sociální infrastruktura – Rozvoj Sociálních služeb a Komunitních center
Výzva č. 10 – Předškolní vzdělávání
Výzva č. 9 – Cyklodoprava
Výzva č. 8 – Bezpečnost dopravy
Výzva č. 7 – Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
Výzva č. 6 – Sociální podnikání
Výzva č. 5 – Sociální bydlení
Výzva č. 4 – Rozvoj sociálních služeb a komunitních center
Výzva č. 3 – Integrovaný záchranný systém
Výzva č. 2 – Cyklodoprava
Výzva č. 1 – Bezpečnost dopravy


V případě dotazů ohledně výzev a příjmu žádostí se obraťte na projektového manažera IROP, Bc. Marii Jalůvkovou
• e-mail: iropmaslassko@gmail.com
• tel.: +420 603 810 102

Další dokumenty:

Interní postupy MAS Lašsko, z. s. verze 1.0 (dokument schválený Radou MAS dne 16. 10. 2017)
Příloha č. 1: Etický kodex