Výzva č. 10 – Předškolní vzdělávání

Výzva běžela od 5. 2. 2019 do 26. 5. 2019


Dokumentace k 10. výzvě


Projekty vybrané Radou MAS dne 1. 11. 201910. výzva – Předškolní vzdělávání (přehodnocení)
Text výzvy č. 10 – Předškolní vzdělávání
Příloha č. 1: Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2: Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 3: Osnova studie proveditelnosti
Kontrolní listy (dokument ve formátu .xlsx)


Další důležité dokumenty a informace pro žadatele

Pro výzvu č. 10 jsou platná obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 68. Do vydání právního aktu se žadatel řídí verzí Obecných a Specifických pravidel platných v den vyhlášení výzvy integrovaného nástroje CLLD. V době realizace, tj. od vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální platnou verzí Obecných i Specifických pravidel. Specifická pravidla i s přílohami jsou dostupná na stránkách ZDE.


Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (k 1.3.2021)
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (k 17. 9. 2020)


Pozvánka na seminář
Prezentace – Předškolní vzdělávání (14. 3. 2019, Tichá)