Dotační podpory 2021 – 2027

Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021 – 2027
Program rozvoje venkova (PRV) 2021 – 2027
Operační program Životní prostředí (OPŽP) 2021 – 2027
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) 2021 – 2027
Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK) 2021 – 2027
Mikrogranty 2021 – 2027
NZÚ Light (Nová zelená úsporám Light)