Operační program Zaměstnanost+ (OPZ+) 2021 – 2027

Projekt Podpora sociálního rozvoje MAS Lašsko, z.s.

Realizace od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2026

Hlavním cílem projektu je vytvoření fungující a spolupracující sítě, která reaguje na aktuální potřeby v území. Toho chceme dosáhnout prostřednictvím komunitních pracovníků na území MAS Lašsko, kteří se budou věnovat sociálním záležitostem ve venkovských oblastech, podpoří komunitní život a budou schopni poskytnout podporu občanům v tíživé životní situaci a dále je odkázat na vhodnou sociální službu. Dalším cílem je podpořit rozvoj dobrovolnictví a sousedské výpomoci.

Komunitní pracovníci budou působit v obcích Trojanovice, Lichnov, Bordovice, Starý Jičín, Rybí a Hodslavice.

V projektu bude zaměstnám také garant sociální práce, který bude spolupracovat s poskytovateli a zadavateli sociálních služeb a garantuje výkon soc. práce v rámci projektu. Bude se účastnit, spolu s realizačním týmem projektu, komunitního plánování sociálních služeb, mapovat situaci, přinášet podněty z území, navazovat a udržovat spolupráci s aktéry v území.

Cílové skupiny

  • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
  • Neformální pečující
  • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu
    sociálního začleňování
  • Veřejnost

Klíčové aktivity

  • Podpora komunitní práce a Podpora rodin a posilování rodinných vazeb
  • Podpora sdílené a neformální péče, včetně paliativní a domácí hospicové péče, homesharingu a dalších forem sdílené péče
  • Podpora sociální práce na území MAS s důrazem na posílení kompetencí obcí

Realizační tým projektu:

Bc. Zuzana Macháčková – koordinátorka projektu
+420 605 291 375, opzmaslassko@gmail.com

Bc. Marie Jalůvková – garant sociální práce
+420 603 810 102, jaluvkovamaslassko@gmail.com

Dominika Bublíková – komunitní pracovnice pro Bordovice
+ 420 739 267 608, kpbordovice@gmail.com

Bc. Věra Mikšíková – komunitní pracovnice pro Hodslavice
+420 739 267 523, kphodslavice@gmail.com

Ing. Iveta Bjačková – komunitní pracovnice pro Lichnov
+420 739 267 728, kplichnov@gmail.com

Marie Janečková – komunitní pracovnice pro Rybí
+420 739 267 509, kprybi@gmail.com

Radka Jakešová – komunitní pracovnice pro Starý Jičín
+420 739 267 535, kpstaryjicin@gmail.com

Hana Dorotíková – komunitní pracovnice pro Trojanovice
+420 739 267 479, kptrojanovice@gmail.com


Programový rámec OPZ+ schválen dne 20. 6. 2023
Příprava projektu a Akčního plánu OPZ+