Zápisy povinných orgánů

Zápisy ze zasedání povinných orgánů MAS Lašsko, z. s.

Rada
Výběrová komise
Valná hromada
Kontrolní komise