Program rozvoje venkova (PRV) 2021 – 2027


Probíhající výzvy

• V programovacím období 2021 – 2027 dosud žádná výzva neprobíhá.


Uzavřené výzvy


Veškeré dokumenty týkající se Žádostí o dotaci prostřednictvím MAS, včetně nejčastějších dotazů a odpovědí naleznete na: https://www.szif.cz/cs/prv2014-1921

Mgr. Petr Hůla
+420 731 067 207
maslassko@centrum.cz