Výzva č. 17 – Sociální infrastruktura – Komunitní centra

Výzva běžela od 15. 5. 2020 do 12. 7. 2020


Dokumentace k 17. výzvě


Projekty vybrané Radou MAS dne 13. 10. 202017. výzva – Sociální infrastruktura – Komunitní centra
Text výzvy č. 17 – Sociální infrastruktura – Komunitní centra
Příloha č. 1: Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2: Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 3: Osnova studie proveditelnosti
Kontrolní listy (dokument ve formátu .xlsx)


Další důležité dokumenty a informace pro žadatele

Pro výzvu č. 17 jsou platná obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 62. Do vydání právního aktu se žadatel řídí verzí Obecných a Specifických pravidel platných v den vyhlášení výzvy integrovaného nástroje CLLD. V době realizace, tj. od vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální platnou verzí Obecných i Specifických pravidel. Specifická pravidla i s přílohami jsou dostupná na stránkách ZDE.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (k 15. 10. 2019)
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (k 1.3.2021)
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (k 4. 5. 2020)


Pozvánka na seminář
Prezentace – Sociální infrastruktura – Komunitní centra (3. 6. 2020, kancelář MAS Lašsko, z. s., Dolní Bašta 269, Štramberk)