Výzva č. 9 – Cyklodoprava

Výzva běžela od 7. 11. 2019 do 1. 2. 2019


Dokumentace k 9. výzvě


Projekty vybrané Radou MAS dne 21. 5. 20199. výzva – Cyklodoprava
Text výzvy č. 9 – Cyklodoprava
Příloha č. 1: Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2: Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 3: Interní postupy MAS Lašsko, z. s.
Příloha č. 4: Osnova studie proveditelnosti
Kontrolní listy (dokument ve formátu .xlsx)


Další důležité dokumenty a informace pro žadatele

Pro výzvu č. 9 jsou platná obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 53. Do vydání právního aktu se žadatel řídí verzí Obecných a Specifických pravidel platných v den vyhlášení výzvy integrovaného nástroje CLLD. V době realizace, tj. od vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální platnou verzí Obecných i Specifických pravidel. Pravidla i s přílohami jsou dostupná na stránkách ZDE.

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (k 8. 10. 2019)
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (k 1.3.2021)


Pozvánka na seminář
Prezentace – Cyklodoprava (21. 11. 2018, malá zasedací místnost radnice – Nový Jičín)