Výzva č.26 – Doprava

Vyhlášení výzvy: 30.9.2021
Uzávěrka výzvy: 1.11.2021

Zápis z jednání Rady MAS ze dne 8.2.2022 – Výběr projektů
Zápis z jednání Výběrové komise ze dne 29.11.2021 – Pořadí projektů

Dokumentace k 26. výzvě


Změna výzvy č.26 – navýšení alokace
Text výzvy č. 26 – Doprava
Příloha č. 1: Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2: Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 3: Osnova studie proveditelnosti – Bezpečnost dopravy
Příloha č. 4: Osnova studie proveditelnosti – Cyklodoprava
Kontrolní listy (dokument ve formátu .xlsx)

Pozvánka na seminář 12.10.2021 od 11 hodin


Další důležité dokumenty a informace pro žadatele

Pro výzvu č. 26 jsou platná obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 69. Do vydání právního aktu se žadatel řídí verzí Obecných a Specifických pravidel platných v den vyhlášení výzvy integrovaného nástroje CLLD. V době realizace, tj. od vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální platnou verzí Obecných i Specifických pravidel. Specifická pravidla i s přílohami jsou dostupná na stránkách ZDE.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (k 1.3.2021)
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (k 8. 10. 2019)