Výzva č. 18 – Sociální podnikání

Výzva běžela od 15. 5. 2020 do 12. 7. 2020


Dokumentace k 18. výzvě


Projekty vybrané Radou MAS dne 13. 10. 202018. výzva – Sociální podnikání
Text výzvy č. 18 – Sociální podnikání
Příloha č. 1: Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2: Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 3: Osnova podnikatelského plánu
Příloha č. 4: Vzor souhlasného stanoviska obce se záměrem sociálního podnikání
Příloha č. 5: Seznam kontaktních osob pro vyjádření obce k záměru sociálního podnikání
Kontrolní listy (dokument ve formátu .xlsx)


Další důležité dokumenty a informace pro žadatele

Pro výzvu č. 18 jsou platná obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 65. Do vydání právního aktu se žadatel řídí verzí Obecných a Specifických pravidel platných v den vyhlášení výzvy integrovaného nástroje CLLD. V době realizace, tj. od vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální platnou verzí Obecných i Specifických pravidel. Specifická pravidla i s přílohami jsou dostupná na stránkách ZDE.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (k 15. 10. 2019)
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (k 1.3.2021)
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (k 27. 9. 2018)
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (k 11. 12. 2020)


Pozvánka na seminář
Prezentace – Sociální podnikání (3. 6. 2020, kancelář MAS Lašsko, z. s., Dolní Bašta 269, Štramberk)