Výzva č. 12 – Sociální bydlení

Výzva běžela od 5. 2. 2019 do 30. 4. 2019

V této výzvě nebyla podána žádná žádost o podporu.


Dokumentace k 12. výzvě


Text výzvy č. 12 – Sociální bydlení
Příloha č. 1: Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2: Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 3: Osnova studie proveditelnosti
Kontrolní listy (dokument ve formátu .xlsx)


Další důležité dokumenty a informace pro žadatele

Pro výzvu č. 12 jsou platná obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 80. Do vydání právního aktu se žadatel řídí verzí Obecných a Specifických pravidel platných v den vyhlášení výzvy integrovaného nástroje CLLD. V době realizace, tj. od vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální platnou verzí Obecných i Specifických pravidel. Specifická pravidla i s přílohami jsou dostupná na stránkách ZDE.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (k 15. 10. 2019)
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (k 29. 6. 2018)
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (k 1.3.2021)
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (k 4. 5. 2020)


Pozvánka na seminář
Prezentace – Sociální bydlení (14. 3. 2019, Tichá)