Výzva č.25 – Komunitní centra

Vyhlášení výzvy: 30.9.2021
Uzávěrka výzvy: 1.11.2021

Zápis z jednání Rady MAS z 16.-21.12.2021 – Výběr projektů
Zápis z jednání Výběrové komise z 29.11.2021 – Pořadí projektů

Dokumentace k 25. výzvě

Text výzvy č. 25 – Komunitní centra
Příloha č. 1: Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2: Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 3: Osnova studie proveditelnosti
Kontrolní listy hodnocení

Pozvánka na seminář dne 12.10.2021 od 10 hodin

Další důležité dokumenty a informace pro žadatele


Pro výzvu č. 25 jsou platná obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 62. Do vydání právního aktu se žadatel řídí verzí Obecných a Specifických pravidel platných v den vyhlášení výzvy integrovaného nástroje CLLD. V době realizace, tj. od vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální platnou verzí Obecných i Specifických pravidel. Specifická pravidla i s přílohami jsou dostupná na stránkách ZDE.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (k 1.3.2021)
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (k 4.5.2020)