Výzva č. 7 – Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Výzva běžela od 27. 12. 2017 do 15. 4. 2018


Dokumentace k 7. výzvě


Projekty vybrané Radou MAS dne 16. 7. 20187. výzva – Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (opravná Rada)
Text výzvy č. 7 – Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
Příloha č. 1: Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2: Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 3: Osnova studie proveditelnosti
Příloha č. 4: Smlouva o spolupráci
Kontrolní listy (dokument ve formátu .xlsx)


Další důležité dokumenty a informace pro žadatele

Pro výzvu č. 7 jsou platná obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 68. Do vydání právního aktu se žadatel řídí verzí Obecných a Specifických pravidel platných v den vyhlášení výzvy integrovaného nástroje CLLD. V době realizace, tj. od vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální platnou verzí Obecných i Specifických pravidel. Pravidla i s přílohami jsou dostupná na stránkách ZDE.

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (k 17. 9. 2020)
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (k 1.3.2021)


Pozvánka na seminář
Prezentace – Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (13. 2. 2018, Tichá)