Výzva č. 14 – Integrovaný záchranný systém – aktivita Technika

Výzva běžela od 6. 11. 2019 do 31. 12. 2019


Dokumentace k 14. výzvě


Projekty vybrané Radou MAS dne 5. 2. 202014. výzva – Integrovaný záchranný systém – aktivita Technika
Text výzvy č. 14 – Integrovaný záchranný systém – aktivita Technika
Příloha č. 1: Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2: Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 3: Interní postupy MAS Lašsko, z. s. verze 1.1
Příloha č. 4: Osnova studie proveditelnosti
Kontrolní listy (dokument ve formátu .xlsx)


Další důležité dokumenty a informace pro žadatele

Pro výzvu č. 14 jsou platná obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 69. Do vydání právního aktu se žadatel řídí verzí Obecných a Specifických pravidel platných v den vyhlášení výzvy integrovaného nástroje CLLD. V době realizace, tj. od vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální platnou verzí Obecných i Specifických pravidel. Specifická pravidla i s přílohami jsou dostupná na stránkách ZDE.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (k 15. 10. 2019)
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (k 1.3.2021)
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (k 2. 11. 2018)
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (k 17.12.2019)


Pozvánka na seminář (20. 11. 2019, kancelář MAS Lašsko, z. s., Dolní Bašta 269, Štramberk)