Výzva č. 6 – Sociální podnikání

Výzva běžela od 27. 12. 2017 do 15. 4. 2018


Dokumentace k 6. výzvě


Projekty vybrané Radou MAS dne 22. 6. 20186. výzva – Sociální podnikání
Text výzvy č. 6 – Sociální podnikání
Příloha č. 1: Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2: Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 3: Podnikatelský plán
Kontrolní listy (dokument ve formátu .xlsx)


Další důležité dokumenty a informace pro žadatele

Pro výzvu č. 6 jsou platná obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 65. Do vydání právního aktu se žadatel řídí verzí Obecných a Specifických pravidel platných v den vyhlášení výzvy integrovaného nástroje CLLD. V době realizace, tj. od vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální platnou verzí Obecných i Specifických pravidel. Pravidla i s přílohami jsou dostupná na stránkách ZDE.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (k 1. 3. 2021)
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (k 4. 5. 2020)


Pozvánka na seminář
Prezentace – Sociální podnikání (15. 2. 2018, Rybí)