Výzva č. 1 – Bezpečnost dopravy

Výzva běžela od 30. 10. 2017 do 12. 1. 2018


Dokumentace k 1. výzvě

Projekty vybrané Radou MAS dne 12. 4. 20181. výzva – Bezpečnost dopravy
Text výzvy č. 1: Bezpečnost dopravy
Příloha č. 1: Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2: Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 3: Interní postupy MAS Lašsko, z. s.
Příloha č. 4: Osnova studie poveditelnosti
Kontrolní listy (dokument ve formátu .xlsx)


Další důležité dokumenty a informace pro žadatele

Pro výzvu č. 1 jsou platná obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 53. Do vydání právního aktu se žadatel řídí verzí Obecných a Specifických pravidel platných v den vyhlášení výzvy integrovaného nástroje CLLD. V době realizace, tj. od vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální platnou verzí Obecných i Specifických pravidel. Pravidla i s přílohami jsou dostupná na stránkách ZDE.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (k 1. 3. 2021)
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (k 8. 10. 2019)


Pozvánka na seminář
Prezentace – Bezpečnost dopravy (20. 11. 2017, Frenštát pod Radhoštěm)