Výzva č. 11 – Sociální infrastruktura – Rozvoj Sociálních služeb a Komunitních center

Výzva běžela od 5. 2. 2019 do 30. 4. 2019


Dokumentace k 11. výzvě


Projekty vybrané Radou MAS dne 15. 7. 201911. výzva – Sociální infrastruktura – Rozvoj Sociálních služeb a Komunitních center
Text výzvy č. 11 – Sociální infrastruktura – Rozvoj Sociálních služeb a Komunitních center
Příloha č. 1: Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2: Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 3: Osnova studie proveditelnosti – Rozvoj sociálních služeb
Příloha č. 4: Osnova studie proveditelnosti – Rozvoj komunitních center
Kontrolní listy (dokument ve formátu .xlsx)


Další důležité dokumenty a informace pro žadatele

Pro výzvu č. 11 jsou platná obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 62. Do vydání právního aktu se žadatel řídí verzí Obecných a Specifických pravidel platných v den vyhlášení výzvy integrovaného nástroje CLLD. V době realizace, tj. od vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální platnou verzí Obecných i Specifických pravidel. Specifická pravidla i s přílohami jsou dostupná na stránkách ZDE.


Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (k 1.3.2021)
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (k 4. 5. 2020)


Pozvánka na seminář
Prezentace – Sociální služby (14. 3. 2019, Tichá)
Prezentace – Komunitní centra (14. 3. 2019, Tichá)