Výzva č. 23 – Bezpečnost dopravy

Dokumentace k 23. výzvě

Projekty vybrané k realizaci/financování
Změna výzvy č. 23 – navýšení alokace
Text výzvy č. 23 – Bezpečnost dopravy
Příloha č. 1: Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2: Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 3: Osnova studie proveditelnosti
Kontrolní listy hodnocení

Pozvánka na seminář 3. 5. 2021 od 10:00.
Prezentace ze semináře


Další důležité dokumenty a informace pro žadatele


Pro výzvu č. 23 jsou platná obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 53. Do vydání právního aktu se žadatel řídí verzí Obecných a Specifických pravidel platných v den vyhlášení výzvy integrovaného nástroje CLLD. V době realizace, tj. od vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální platnou verzí Obecných i Specifických pravidel. Specifická pravidla i s přílohami jsou dostupná na stránkách ZDE.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (k 1. 3. 2021)
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (k 8. 10. 2019)