Analýza území 2014 – 2020

Aktuální verze strategie je k dispozici zde

Analytická část obsahuje statistický popis území na základě dostupných dat, díky němuž lze porovnávat jednotlivá území MAS na úrovni ČR a definovat výchozí stav území pro následné hodnocení jeho vývoje.

Součástí analytické části jsou SWOT analýzy vybraných oblastí a dále výsledky dotazníkového šetření obcí MAS Lašsko. 

Analytická část (červen 2014)
Analytická část (červen 2015)
Analytická část (únor 2017)


Pokud máte ke kterékoliv části připomínky, napište nám je na adresu: maslassko@centrum.cz. Stačí vyplnit připomínkový list. Některé připomínky již byly zapracovány, najdete je zde. Nyní probíhá kontrola SCLLD Ministerstvy, proto případné připomínky zapracujeme až při další aktualizaci.


Projekt Lašský rozjezd 

13/018/34100/780/000050


„Projekt na podpůrné aktivity pro vznik Strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS v rámci ČR“

Projekt na podpůrné aktivity pro vznik Strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS v rámci ČR

MAS Lašsko CZ.1.08/3.2.00/14.00351