Cíle a priority 2014 – 2020

Aktuální verze strategie je k dispozici zde

Strategická část obsahuje stanovení vize, strategických a specifických cílů, jejich vzájemná návaznost a provázanost a opatření vedoucí k naplnění cílů. Strategie území MAS navazuje na strategické dokumenty, a je důležité aby byla v souladu zejména se strategiemi vyššího řádu (např. kraj, ČR). Strategická část obsahuje také Akční plán s programovými rámci operačních programů IROP, OPZ a PRV.

Strategická část (srpen 2014)
Strategická část (únor 2017)
Finanční plán (aktualizovaná verze z února 2017)
Analýza rizik 

Pokud máte ke kterékoliv části připomínky, napište nám je na adresu: maslassko@centrum.cz. Stačí vyplnit připomínkový list. Některé připomínky již byly zapracovány, najdete je zde. Nyní probíhá kontrola SCLLD Ministerstvy, proto případné připomínky zapracujeme až při další aktualizaci.


Projekt Lašský rozjezd 

13/018/34100/780/000050


„Projekt na podpůrné aktivity pro vznik Strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS v rámci ČR“

Projekt na podpůrné aktivity pro vznik Strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS v rámci ČR

MAS Lašsko CZ.1.08/3.2.00/14.00351