SWOT analýza 2014 – 2020

Aktuální verze strategie je k dispozici zde

SWOT analýza je metoda, díky níž je možné identifikovat silné (Strengths) a slabé (Weaknesses) stránky, příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats) rozvoje regionu.

SWOT analýza tvoří jednu z podstatných částí Integrované strategie rozvoje území 2014 – 2020, navazuje na analytickou část, která hodnotí současný stav území. Hledání silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení regionu byly zpracovávány na základě komunitního projednávání v tzv. pracovních skupinách.

Podnikatelé, zástupci neziskových organizací a veřejné správy spolu s veřejností diskutovali nad pěti tématy:

• Ekonomika a zaměstnanost
• Školství a mimoškolní aktivity
• Sociální služby
• Kultura a sport
• Cestovní ruch

Výsledkem jsou SWOT analýzy těchto pěti témat, na které se můžete podívat zde

Swot analýzy (červen 2014)
Aktualizovaná verze (duben 2015)


Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je publicita-mas.jpg.

Projekt Lašský rozjezd 

13/018/34100/780/000050


„Projekt na podpůrné aktivity pro vznik Strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS v rámci ČR“

Projekt na podpůrné aktivity pro vznik Strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS v rámci ČR

MAS Lašsko CZ.1.08/3.2.00/14.00351