Výzva PRV MAS Lašsko č. 6

Seznam přijatých žádostí o dotaci
Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci


Termíny výzvy:

Termín vyhlášení výzvy: 4. 5. 2022
Termín příjmu žádostí na MAS: 18. 5. 2022 – 6. 6. 2022 – podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře
Termín registrace žádostí na RO SZIF Opava: 9. 8. 2022


Seminář pro žadatele proběhne dne 19. 5. 2022 v Kulturním domě v Lichnově (Lichnov 40)

Seminář bude rozdělen do dvou bloků:
1) pro žadatele ve Fichích 2, 3 a 4 od 15.30
2) pro žadatele ve Fichi 11 od 17.00

přihlaste se prosím pomocí registračního formuláře – ZDE
pozvánka na seminář  – ZDE


Přehled Fichí, které budou vyhlášeny, předpokládaná výše jejich alokace (dotace) a maximální výše CZV (*celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace) na projekt v dané Fichi:

Název FicheKód článku nařízení PRVAlokace pro 6. výzvuMax. výše CZV* na projekt
Fiche 2: Investice do zemědělských podniků17. 1. a)3 055 967,- Kč999 999, – Kč
Fiche 3: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů17. 1. b)1 527 983,- Kč999 999, – Kč  
Fiche 4: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností19. 1. b)2 037 311,- Kč999 999, – Kč
Fiche 11: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech203 565 294,- Kč799 999, – Kč

V rámci Fiche 11 budou podporovány tyto aktivity: a) Veřejná prostranství v obcích, c) Hasičské zbrojnice, f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, h) Muzea a expozice pro obce.


Dokumenty k 6. výzvě:


Další důležité dokumenty a informace pro žadatele:


Veškeré dokumenty týkající se Žádostí o dotaci v operaci 19.2.1 (žádosti prostřednictvím MAS) naleznete na: https://www.szif.cz/cs/prv2014-1921.

V případě zájmu o podrobnější informace nás neváhejte kontaktovat!

Mgr. Petr Hůla
maslassko@centrum.cz
+420 731 067 207