Výzva PRV MAS Lašsko č. 5

Seznam přijatých žádostí o dotaci
Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci


Termín vyhlášení výzvy: 14. 5. 2021
Termín příjmu žádostí na MAS: 31. 5. 2021 – 15. 6. 2021 – podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře
Termín registrace žádostí na RO SZIF Opava: 31. 8. 2021


Seminář pro žadatele proběhne dne 27. 5. 2021 od 15.00 do 17.00 online (Zoom Meeting)
přihlaste se prosím pomocí registračního formuláře – ZDE
pozvánka na seminář (s odkazem pro připojení) – ZDE


Dokumenty k 5. výzvě:


Další důležité dokumenty a informace pro žadatele:

Pravidla pro žadatele – 19.2.1 (Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje)
Návod na zřízení účtu na Portálu farmáře
Postup pro vygenerování a podání žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu farmáře
Práce s průřezovými přílohami v operaci 19.2.1 (Prohlášení o kategorii podniku, Prohlášení de minimis)
Postup pro nastavení zasílání emailových zpráv k dokumentům zasílaných ze SZIF prostřednictvím Portálu farmáře
Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV (verze 5)

nové: Postup pro doplnění žádosti po kontrole SZIF

Dotazy a odpovědi v operaci 19.2.1
Dotazy a odpovědi týkající se Čl. 20

Prezentace ze semináře pro žadatele:
1) Podání žádosti o dotaci, administrace žádosti
2) Společné a specifické podmínky v operaci 19.2.1

Veškeré dokumenty týkající se Žádostí o dotaci prostřednictvím MAS naleznete na: https://www.szif.cz/cs/prv2014-1921.


Přehled vyhlášených Fichí, výše jejich alokace (dotace) a maximální výše CZV (*celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace) na projekt v dané Fichi:

Název FicheKód článku nařízení PRVAlokace pro 5. výzvuMax. výše CZV* na projekt
Fiche 3: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů17. 1. b)821 734,- Kč699 999,- Kč
Fiche 4: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností19. 1. b)2 000 000,- Kč999 999,- Kč
Fiche 11: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech202 518 913 Kč599 999 Kč


V rámci Fiche 11 budou podporovány tyto aktivity:
a) Veřejná prostranství v obcích, c) Hasičské zbrojnice, f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, h) Muzea a expozice pro obce.

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Mgr. Petr Hůla
maslassko@centrum.cz
731 067 207