3. výzva MAS Lašsko, z. s. – OP TAK – Technologie pro MSP

Vyhlášení výzvy: 17.6.2024, 14:00
Zahájení příjmu záměrů: 1.7.2024, 14:00
Ukončení příjmu záměrů: 16.8.2024, 23:59

Dokumentace k 3. výzvě

Text výzvy č. 3 – Technologie pro MSP
Příloha č. 1: Šablona projektového záměru
Příloha č. 2: Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 3: Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 4: Podpoření žadatelé

Kontrolní listy (dokument ve formátu .xlsx)

Pozvánka na seminář


Další důležité dokumenty a informace pro žadatele

Pro Výzvu č. 3 jsou platná obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy ŘO s názvem „Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I“. Do vydání právního aktu se žadatel řídí verzí obecných a specifických pravidel platných v den vyhlášení Výzvy integrovaného nástroje CLLD. V době realizace, tj. od vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální platnou verzí obecných i specifických pravidel.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (verze 5, k 7.3.2024)
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (verze 1.1, k 31.3.2023)

Odkazy na výzvu ŘO a Specifické přílohy

Odkaz na výzvu OP TAK
Odkaz na výzvu MPO
Odkaz na výzvu API

Specifické přílohy: 

Příloha č. 1 – Model hodnocení

Příloha č. 2 – Vymezení způsobilých výdajů

Příloha č. 3 – Povinná osnova Podnikatelského záměru

Příloha č. 4 – Pravidla pro žadatele a příjemce z OP TAK – zvláštní část

Příloha č. 5 – Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace (nezveřejněn ze strany ŘO)

Příloha č. 6 – Nepodporované kategorie CZ-NACE

Příloha č. 7 – Formulář posouzení zásady „významně nepoškozovat“

FAQ k výzvě I

FAQ k výzvě II