2. výzva MAS Lašsko, z. s. – OP TAK – Technologie pro MSP

Vyhlášení výzvy: 19.2.2024, 14:00
Uzávěrka výzvy: 30.4.2024, 23:59

Dokumentace k 2. výzvě

Seznam podpořených projektových záměrů (schválený Radou MAS dne 13.6.2024)
Výsledek věcného hodnocení (schválený Výběrovou komisí MAS dne 3.6.2024)
Seznam přijatých projektových záměrů

Text výzvy č. 2 – Technologie pro MSP
Příloha č. 1: Šablona projektového záměru
Příloha č. 2: Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 3: Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 4: Podpoření žadatelé

Kontrolní listy (dokument ve formátu .xlsx)

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře


Další důležité dokumenty a informace pro žadatele

Pro Výzvu č. 2 jsou platná obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy ŘO s názvem „Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I“. Do vydání právního aktu se žadatel řídí verzí obecných a specifických pravidel platných v den vyhlášení Výzvy integrovaného nástroje CLLD. V době realizace, tj. od vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální platnou verzí obecných i specifických pravidel.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (verze 4, k 4.8.2023)
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (verze 1.1, k 31.3.2023)

Odkazy na výzvu ŘO a Specifické přílohy

Odkaz na výzvu MPO
Odkaz na výzvu API

Specifické přílohy: 

Příloha č. 1 – Model hodnocení

Příloha č. 2 – Vymezení způsobilých výdajů

Příloha č. 3 – Povinná osnova Podnikatelského záměru

Příloha č. 4 – Pravidla pro žadatele a příjemce z OP TAK – zvláštní část

Příloha č. 5 – Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace (nezveřejněn ze strany ŘO)

Příloha č. 6 – Nepodporované kategorie CZ-NACE

Příloha č. 7 – Formulář posouzení zásady „významně nepoškozovat“

FAQ k výzvě I

FAQ k výzvě II