1. výzva MAS Lašsko, z. s.-IROP– Předškolní vzdělávání

Vyhlášení výzvy: 18.5.2023, 14:00
Uzávěrka výzvy: 7.6.2023, 23:59

Dokumentace k 1. výzvě

Seznam podpořených projektových záměrů (schválený radou MAS dne 30.6.2023)

Výsledek věcného hodnocení (schváleného Výběrovou komisí MAS dne 21.6.2023)

Seznam podaných projektových záměrů

Text výzvy č. 1 – Předškolní vzdělávání
Příloha č. 1: Šablona projektového záměru
Příloha č. 2: Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 3: Kritéria věcného hodnocení

Kontrolní listy (dokument ve formátu .xlsx)

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře


Další důležité dokumenty a informace pro žadatele

Pro výzvu č. 1 jsou platná obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 48. Do vydání právního aktu se žadatel řídí verzí Obecných a Specifických pravidel platných v den vyhlášení výzvy integrovaného nástroje CLLD. V době realizace, tj. od vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální platnou verzí Obecných i Specifických pravidel. Specifická pravidla i s přílohami jsou dostupná na stránkách ZDE.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (verze 3, k 14.8.2023)
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (verze 1, k 28.2.2023)