3. výzva MAS Lašsko, z. s.-IROP– Hasiči

Vyhlášení výzvy: 20.9.2023, 14:00
Uzávěrka výzvy: 29.12.2023, 23:59

Dokumentace k 3. výzvě

Seznam vybraných projektů (schválený Radou MAS dne 14.2.2024)

Výsledek věcného hodnocení (schváleného Výběrovou komisí MAS dne 6.2.2024)

Seznam podaných projektových záměrů

Text výzvy č. 3 – Hasiči
Příloha č. 1: Šablona projektového záměru
Příloha č. 2: Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 3: Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 4: Počet obyvatel v obcích a místních částech obcí na území MAS Lašsko, z. s. (ke dni 26. 3. 2021)
Příloha č. 5: Průměrný počet zásahů JPO II, III a V za roky 2020-2022

Kontrolní listy (dokument ve formátu .xlsx)

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře 11.10.2023


Další důležité dokumenty a informace pro žadatele

Pro výzvu č. 3 jsou platná obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 60. Do vydání právního aktu se žadatel řídí verzí Obecných a Specifických pravidel platných v den vyhlášení výzvy integrovaného nástroje CLLD. V době realizace, tj. od vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální platnou verzí Obecných i Specifických pravidel. Specifická pravidla i s přílohami jsou dostupná na stránkách ZDE.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (verze 3, k 14.8.2023)
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (verze 1, k 30.5.2023)