7. výzva MAS Lašsko, z. s.-IROP– Doprava III

Vyhlášení výzvy: 16.2.2024, 14:00
Zahájení příjmu žádostí: 19.2.2024, 14:00
Uzávěrka výzvy: 30.4.2024, 23:59

Dokumentace k 7. výzvě

Seznam podpořených projektových záměrů (schválený radou MAS dne 13.6.2024)

Výsledek věcného hodnocení (schváleného Výběrovou komisí MAS dne 3.6.2024)

Seznam podaných projektových záměrů

Text výzvy č. 7 – Doprava
Příloha č. 1: Šablona projektového záměru
Příloha č. 2: Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 3: Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 4: Počet obyvatel v obcích a místních částech obcí na území MAS Lašsko, z. s. (ke dni 26. 3. 2021)

Kontrolní listy (dokument ve formátu excel)

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře

Další důležité dokumenty a informace pro žadatele

Pro výzvu č. 7 jsou platná obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 60. Do vydání právního aktu se žadatel řídí verzí Obecných a Specifických pravidel platných v den vyhlášení výzvy integrovaného nástroje CLLD. V době realizace, tj. od vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální platnou verzí Obecných i Specifických pravidel. Specifická pravidla i s přílohami jsou dostupná na stránkách ZDE.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (verze 3, k 14.8.2023)
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (verze 1, k 21.2.2023)