Pozastavení příjmu žádostí – Nová zelená úsporám Light

Dnešním dnem byl ukončen příjem žádostí v rámci výzvy 1/2024 – Nová zelená úsporám Light z důvodu vyčerpání finančních prostředků. K otevření příjmu žádostí v nové výzvě NZÚ Light dojde opět 25. června 2024. V současné době se připravují podmínky nové výzvy NZÚ Light, která ještě lépe zacílí na nejzranitelnější domácnosti a budou rozšířeny možnosti v rámci zateplení. V nové výzvě také dojde k úpravě některých podmínek, které budou mít vliv na výpočet dotace.

Více zde: https://novazelenausporam.cz/pro-vycerpani-financnich-prostredku-se-ve-stredu-22-kvetna-2024-docasne-uzavira-prijem-zadosti-v-programu-nova-zelena-usporam-light/