Avízo výzvy SZP č. 1 MAS Lašsko, z. s.

V letošním roce plánujeme vyhlásit první výzvu v rámci Strategického plánu Společné zemědělské politiky (dříve výzvy PRV).

Termíny výzvy:

Datum vyhlášení výzvy: 16. 7. 2024
Datum zahájení příjmu žádostí na MAS: 29. 7. 2024
Datum ukončení příjmu žádostí na MAS: 15. 8. 2024
Termín finálního podání na RO SZIF: 15. 10. 2024

V rámci této výzvy bude možné předkládat projekty v rámci níže uvedených Fichí:

Název FicheZařazené aktivity v rámci výzvyAlokace Fiche pro 1. výzvu – dotace (Kč)Max. částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace podaného projektu (v Kč)  Dotace (%)
Fiche 4: Podnikání malých a středních podnikůvšechny6 558 860,-1 299 999,-50
Fiche 5: Základní služby a obnova obcíVšechny vyjma:
d) Školská zařízení
2 823 544,-799 999,-80
Fiche 6: Neproduktivní infrastruktura v krajiněVšechny vyjma: b) Lesní a polní cesty1 815 696,-799 999,-80

Ve Fichi 5 je nebude zařazena aktivita d) Školská zařízení, ve Fichi 6 nebude zařazena aktivita b) Lesní a polní cesty. V rámci Fiche 4 budou zařazeny všechny aktivity.

Odkaz na aktuálně platná pravidla pro žadatele – ZDE.

Veškeré dokumenty týkající se Žádostí o dotaci v operaci LEADER (52.77) naleznete na: https://www.szif.cz/cs/szp23-leader.

Kompletní dokumentace k výzvě bude zveřejněna v den vyhlášení výzvy.

V případě zájmu o podrobnější informace nás neváhejte kontaktovat!

Mgr. Petr Hůla
+420 731 067 207
maslassko@centrum.cz