Výběr projektů z výzev IROP a OP TAK

Rada MAS Lašsko na svém zasedání dne 13.6.2024 vybrala k podpoře projekty podané do výzev:

5. výzva MAS Lašsko, z.s.-IROP-Veřejná prostranství

6. výzva MAS Lašsko, z.s.-IROP-Cestovní ruch

7. výzva MAS Lašsko, z.s.-IROP-Doprava III

2. výzva MAS Lašsko, z.s.-OP TAK

Celkem se jedná o 16 projektů, mezi které bude rozdělena dotace ve výši 25 000 000 Kč.