Mikrogranty 2024

MAS Lašsko, z.s. vyhodnotilo 10. ročník programu Mikrogranty MAS Lašsko, z. s. na podporu projektů, které svým obsahem podporují kulturní a tradiční život v obcích, lokální producenty a produkty, ochranu přírody, spolupráci, rozvoj území a zároveň jsou pro území přínosem.

Příjem žádostí probíhal od 1. 4. 2024 do 15. 5. 2024. Celkem bylo přijato 31 žádostí. Výběrová komise MAS Lašsko, z.s. stanovila pořadí projektů na základě bodového hodnocení jednotlivých kritérií v žádosti. Pořadí projektů bylo následně schválené Radou MAS Lašsko, z.s. Uvolněné finanční prostředky ve výši 200 000,- Kč vyšly na podporu 20 projektů (viz tabulka „Mikrogranty_podpořené projekty_2024“).

Veškeré informace o dotační podpoře Mikrogranty naleznete ZDE

Mikrogranty_podpořené projekty_2024