Přijaté projekty ve výzvách IROP

V rámci posledních výzev IROP bylo MAS Lašsko doručeno 13 projektových záměrů s celkovou požadovanou dotací převyšující 27 miliónů korun.

Konkrétní projekty jednotlivých výzev naleznete na odkazech:

5. výzva MAS Lašsko, z. s.-IROP– Veřejná prostranství
6. výzva MAS Lašsko, z. s.-IROP– Cestovní ruch
7. výzva MAS Lašsko, z. s.-IROP– Doprava III