3. výzva MAS Lašsko, z. s. – OP TAK – Technologie pro MSP byla vyhlášena

Dne 17. 6. 2024 byla vyhlášena:

3. výzva MAS Lašsko, z. s. – OP TAK – Technologie pro MSP

Termín zahájení příjmu žádostí o podporu na MAS je stanoven na 1. 7. 2024.
Termín ukončení příjmu žádostí o podporu na MAS je stanoven na 16. 8. 2024.

Výzva je zaměřena na podporu mikro, malých a středních podniků prostřednictvím pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení, SW řešení, IT infrastruktury a služeb.

Celková alokace pro tuto výzvu je 1 471 336,22 Kč (dotace).
Výše podpory je 50 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Seminář se uskuteční dne 15.7.2024 v kanceláři MAS v 10 hodin.

Veškeré informace k výzvě a přihlášení na seminář naleznete na záložce této výzvy.

Mgr. Marek Turoň
+420 739 267 176
turonmaslassko@gmail.com