Aktualizace obecných pravidel pro IROP

Dovolujeme si Vás upozornit, že k 1. 3. 2021 byla aktualizována Obecná pravidla pro žadatele a příjemce v programovém rámci IROP. Přehled změn naleznete pod odkazem: https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/aktualizace-obecnych-pravidel-verze-1-14, pravidla pak na: https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-prijemci/dokumenty/dokumenty/obecna-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce/obecna-pravidla-aktualni-verze, a také u jednotlivých výzev IROP.